Úvod News Aktuální informace ke změně provozování a hraní footgolfu a fotbalgolfu od 17. 05. 2021

News detail

5/16/2021

Aktuální informace ke změně provozování a hraní footgolfu a fotbalgolfu od 17. 05. 2021


Ministerstvo zdravotnictví ČR zrychluje v rozvolňování jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů vydalo nové mimořádné opatření.

Od 17. května 2021 od 00:00 hod tak dochází ke stavu, na jehož základě lze provozovat footgolf a fotbalgolf v rozsahu a způsobem, který z hlediska obecné logiky epidemiologických rizik již není tak nepochopitelný a diskriminační.

Zásadní změna oproti stávajícímu stavu spočívá v tom, že nově již lze organizovat hru (tedy například vypisovat turnaje) v počtu až 50 osob, přičemž flajty mohou být až po čtyřech hráčích. Pozor, v tomto případě se všichni musí prokázat zdravotní způsobilostí (test, očkováni atd.)

Nové mimořádné opatření sice nařizuje při těchto aktivitách po celou dobu používání ochranných prostředků, avšak pro sportování platí výjimka, takže při dodržení rozestupu 2 metry, není používání ochranných prostředků potřeba.

Další změnou je spuštění provozu zahrádek, kdy v rámci této změny jsou stanovena přesná kritéria – jde však o podmínky, které již známe z minulého roku a nejsou tedy nikterak překvapivé (4 zákazníci u stolu, odstupy mezi zákazníky 1,5 metru, stejná vzdálenost od kolemjdoucích a splnění zdravotních podmínek – testování, prodělání, očkování).

CO TO TEDY PRO NÁS ZNAMENÁ

 1. Turnaje – do 50 osob ve stejném čase a místě povoleno – všichni prokazují zdravotní způsobilost (testy, očkování atd.).
 2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy)
 3. Počet osob ve flajtu bez prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 2 osoby (rozestupy).
 4. Počet osob ve flajtu při prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 4 osoby (rozestupy).
 5. Trénování – 2 osoby bez testů, 4 osoby s testováním.
 6. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat rozestupy 2 m.
 7. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takový „vnitřní prostor“ však nelze považovat samostatné WC na hřišti. WC ve vnitřní části budovy, např. u recepce není omezeno.
 8. Šatny, sprchy – zakázáno
 9. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
 10. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
 11. Zahrádky – povoleno, při dodržování podmínek
 12. Recepce, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy, dezinfekci, roušky a informovat zákazníky.


Tomáš Neumann - prezident CFGA

Next news

10/21/2020 Aktuální informace ke dni 21. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ...

10/13/2020 Aktuální informace ke dni 13. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ...

Main partners

gScore BaseGang s.r.o.

Basic information

Footgolf v ČR vzniká od roku 2014, kdy se zrodila myšlenka přivést a rozvíjet tento sport v České republice. V návaznosti na tuto skutečnost se Česká footgolfová acosicace stala součástí mezinárodního uskupení FIFG, která tento sport zaštiťuje.

Important links

Federation for International FootGolf logo gScore logo

Media partners


You can find us on social media

FGAC na Facebook